Het NLP Coachingsgesprek

Wat kunt u verwachten bij een  NLP coachingsgesprek?

Uiteraard is de eerste stap het kennismaken en het vaststellen wat u aan een coachingstraject zou kunnen hebben. Hiervoor nodig ik u uit voor een gratis intakegesprek waarin we naast het kennismaken bepalen waar u aan zou willen werken en welke verwachtingen u heeft van de coaching. Hierin mag u al uw vragen stellen en krijgt u van mij alle antwoorden.

 

In de coachingsgesprekken hanteer ik een vaste structuur.

Ik begin met u te vragen naar het doel waaraan u wilt werken.

Vervolgens kijk ik samen met u naar de huidige situatie rondom het doel ( hoe is het nu?)

Dan gaan we kijken welke hindernissen u tegen komt bij het bereiken van uw doel.

Het kan zijn dat uw hindernis op gedragsniveau ligt. Dan kunnen we met simpele gedragstraining een verandering tot stand brengen zodat u uw doel gaat halen.

Vaak  zijn hindernissen echter belemmerende overtuigingen  en zijn ze een kernpatroon ( een belemmerende overtuiging die in vrijwel alle situaties een rol speelt). Dan gaan we de belemmerende overtuiging veranderen , met behulp van een NLP-techniek, in een gewenste overtuiging.

Elk NLP gesprek eindig ik met een Future-pace. Daarin blikken we vooruit naar de toekomst waarin u uw doel bereikt heeft en bekijken we of uw nieuwe gedrag en/of gewenste overtuiging voor u ecologisch verantwoord is ( Goed voor het grote geheel en de lange termijn).

Elk coachingsgesprek is een afgeronde eenheid zodat u met een goed gevoel naar huis gaat.